Schedule -- Season 51
Date/Time Away team Status Home team
09/10/2020 10:00:00 6332 "Gorillaz" 9641 Nizhny Novgorod Sloths SC
09/12/2020 10:00:00 Nizhny Novgorod Sloths БК "Vtorchermet-EKB"
09/15/2020 10:00:00 6 Sugars 1 Nizhny Novgorod Sloths
09/17/2020 10:00:00 BK Mitino 142 Nizhny Novgorod Sloths C
09/19/2020 10:00:00 3 Nizhny Novgorod Sloths 8 WBC Thunder
09/22/2020 10:00:00 6 yuristy 3 Nizhny Novgorod Sloths
09/24/2020 10:00:00 Phoenix97 143 Nizhny Novgorod Sloths C
09/26/2020 10:00:00 4 Nizhny Novgorod Sloths 2 Feerique
09/29/2020 10:00:00 1 Doncic Team 4 Nizhny Novgorod Sloths TV
10/01/2020 10:00:00 Youth Dyakovskaya 143 Nizhny Novgorod Sloths C
10/03/2020 10:00:00 7 Perm Dragons 4 Nizhny Novgorod Sloths
10/06/2020 10:00:00 6 MajesticM 4 Nizhny Novgorod Sloths
10/08/2020 10:00:00 137 Nizhny Novgorod Sloths 167 Trashka C
10/10/2020 10:00:00 3 Nizhny Novgorod Sloths 4 Metallurg Metiznik
10/13/2020 10:00:00 2 Legion Surgut 2 Nizhny Novgorod Sloths
10/15/2020 10:00:00 150 Feerique 137 Nizhny Novgorod Sloths C
10/17/2020 10:00:00 4 Nizhny Novgorod Sloths 1 Дети асфальта TV
10/20/2020 10:00:00 8 Rainiers Verkhotulye 4 Nizhny Novgorod Sloths
10/22/2020 10:00:00 53 DELTA Saratov 129 Nizhny Novgorod Sloths C
10/24/2020 10:00:00 4 Nizhny Novgorod Sloths 5 twatters
10/27/2020 10:00:00 122 Nizhny Novgorod Sloths 106 Mashuk-kmv C
10/28/2020 10:00:00 Big 8 Great 8
10/31/2020 10:00:00 7 Kulebaki 4 Nizhny Novgorod Sloths
11/03/2020 10:00:00 4 Nizhny Novgorod Sloths 6 Loons Ust-Tsarëva
11/07/2020 10:00:00 7 БК "Vtorchermet-EKB" 4 Nizhny Novgorod Sloths
11/10/2020 10:00:00 4 Nizhny Novgorod Sloths 5 Sugars TV
11/14/2020 10:00:00 6 WBC Thunder 4 Nizhny Novgorod Sloths
11/17/2020 10:00:00 4 Nizhny Novgorod Sloths 3 yuristy
11/21/2020 10:00:00 2 Feerique 4 Nizhny Novgorod Sloths
11/24/2020 10:00:00 4 Nizhny Novgorod Sloths 1 Doncic Team
11/28/2020 10:00:00 4 Nizhny Novgorod Sloths 8 Perm Dragons
SC: Scrimmage C: Cup TV: Televised
Advertisement